Kvalité & Miljö

Royal Foods är ett företag som står för god kvalité till bästa pris. Detta gör vi genom att ta ansvar för våra produkters kvalitet genom nära samarbete och höga krav på våra producenter. Vi är certifierade med IP Livsmedel av KIWA som visar att vi har ett väl fungerande HACCP, samt egenkontrollprogram av företaget. HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points, är ett system för att kontrollera de faror som utgör en betydande risk i verksamheten. IP-certifiering syftar till trygghet & konkurrenskraft, vilket både underlättar affärer och förekommer problem. Vår produktion motsvarar Era; våra Kunders högt ställda krav.

Samtliga av våra samarbetspartners & produktionsanläggningar är BRC certifierade samt gällande seafood MSC certifierade (för viltfångat seafood) och ASC-certifierade (för odlad seafood) av Intertek, som ett bevis på att vi uppfyller den internationella standarden för ett välskött och uthålligt fiske. Tillsammans skall vi hjälpas åt att skydda fiskbestånden för framtiden.

HACCP HACCP

GODKÄNDA ENLIGT HACCP-METODIKEN HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Point och är ett verktyg för riskanalys och hantering av risker. Det är en grundläggande metodik för att säkra livsmedlets kvalitet genom tillverkningsprocessen och vidare till nästa aktör i distributionskedjan

Certifikat & Diplom

Vi vill värna om en hållbar framtid

IP Livsmedel Grundcertifiering

Vi har blivit utsedda till”Framgångsrikt Företagande”

Vi har högsta kreditvärdighet hos UC

Would you like to visit this page in another language? Click here to translate the page