Miljö, Ansvar, Kvalitet

 

                                      

 

Från första början har miljöansvar i kombination med kvalitet  varit vår ledstjärna. Då vår målsättning är, att erbjuda konsumenten bra matkvalitet till bästa pris.

Vi har specialiserat oss på fryst mat. Forskning visar att fryst mat ofta är nyttigare än färsk och därtill kommer att  fryst mat minskar svinnet.  (Not: 1)

Inom det frysta fisk segmentet  har vi alltid arbetat med grönlistade produkter. Vi har fokuserat på, att finna alternativ  till de av miljöorganisationerna rödlistade produkterna. Det är förklaringen till, att vi aldrig salufört periodvis utrotningshotade fiskarter såsom ishavstorsk och rödspätta.

 Vi erbjuder alltid fågelprodukter av god kvalitet med hög kötthalt.

 Frysta frukter  och bär är naturens egen vitaminkälla, där vi erbjuder vitamin i lösvikt från bär och frukter, som fått mogna på växtplatsen innan de plockas.

Detta utgör grunden för vårt existensberättigande. Att finna alternativa produkter och innovativa koncept lösningar, vilket vi också belönats för bl.a genom, att  nomineras till Dagligvarupriset, som årets mest innovativa företag av Fri Köpenskap 2005.

För oss handlar matkvalitét både om ansvarsfullt val av råvara samt hela kedjan från råvara till konsumentens  tallrik.

För att kunna erbjuda  produkter av hög kvalitet till ett bra pris, så krävs, att hela  kedjan är effektiv med hänsynstagande till miljön.

Vi  är en slimmad organisation och har egen kontroll av hela det logistiska flödet från produktion till konsument. En slimmad organisation som också möjliggör snabba beslut och kundanpassade lösningar.

Vi väljer våra samarbetspartners utifrån vår ledstjärna och idag har vi mångårigt etablerade kontakter med HACCP certifierade produktionsanläggningar och fiskodlingar runt om i världen.

Vår målsättning är, att  våra fisk-och skaldjursprodukter skall vara miljöcertifierad med den globala MSC-märkningen, Marine Stewardship Council eller den svenska  Krav-märkningen.  Flertalet av de viltfångade fiskar som vi saluför är idag MSC-märkta. Vår odlade pangasius kommer under 2012, att bli certifierad enligt  ASC, Aquaculture Stewardship Council, som idag  är det bästa valet av odlad fisk ur miljösynpunkt. 

Vi följer WWF´s och ICES´s (International Council for the Exploration of the Sea) samt branchorganisationernas  rekommendationer och riktlinjer.

Vi  tar ansvar för havens framtid och ställer höga krav på våra leveranser.  Både var fisken fångas,  vilka fångstmetoder som används samt vilket foder som odlad fisk ges är avgörande för våra val av leverantörer och produktionsanläggningar. Vi saluför godkända arter, från godkända fångstområden med ej hotade eller känsliga bestånd. Detta säkerställer,  att vi kan erbjuda  full spårbarhet i hela kedjan.

Våra förpackningar och emballage produceras intill produktionsanläggningarna och allt förpackningsmaterial är återvinningsbart. Vi  är anslutna till REPA registret.

Vi arbetar långsiktigt för, ett levande hav och för naturliga val av fågel, frukt och bär.

Ett naturligt val av fryst fisk, fågel, frukt och bär är, att välja Royal Foods som partner.

Royal Foods erbjuder god matkvalitet till bra pris. Certifieringsorganet Prosanitas gör årlig kontroll av oss, vilket styrker detta och visar att vi har fungerande egenkontroll och HACCP certifierade samarbetspartners. 

Not1: Charlotte Harden, Researcher, Centre for Food Innovation, Sheffield Hallam University. C.harden@shu.ac.uk

PDFer

Fisk- och Miljöpolicy. (PDF-format)
Code of Conduct
IP livsmedel 
Unicef