Stora satsningar på Kapten Royal

Under Jul och Nyår valde många butiker att satsa på produkter från Kapten Royal!
Vi önskar tacka dessa för detta och ser fram emot nya gemensamma insatser och framgångar under 2010!