Rädda Mangroveträsken!

Kapten Royal har efter alarmerande raporter från Asien beslutat att omgående stoppa all försäljning av Scampiräkor då det visat sig att man ofta skövlar och skadar Mangroveträsken i framställningen av Scampiräkor.

Kapten Royal har idag inga produkter som är med på Greenpeace "Röda fisklista" vilket vi är unika med och mycket stolta över.

Som kund hos oss kan du känna en trygghet att du handlar av ett företag som verkar för alla arters fortlevnad!