Kapten Royal tar avstånd

Kapten Royal värnar om vår natur och tar således avstånd från fiskar som är med i ICES "Röda Fisklista". Detta är en lista över alla fiskar som anses vara hotade eller starkt hotade av överfiskning.

Kapten Royal är mycket stolta över att ingen av våra fiskar som vi saluför är med på denna lista!